zapleven.com

Free Website Templatesphpbb3 styles

ЗАЩО НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ?

ЗАЩО НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ?

Мнениеот Big на Сря Фев 18, 2009 2:50 pm

Въпросът май е синдикален, но съм длъжен да го поставя в "кметската" страничка, защото със сигурност знам , че няма лице, което работи в детско заведение да е получило и един лев за заверка на здравната си книжка.
Всичко всеки заплаща от джоба си, а прегледите по НАРЕДБА15 (Чл.1, 2 и 5 виж по-долу ) са за сметка на работодателя.
Защо се нарушава кодекса на труда в чл.287 (2)?
Тази алинея (2) на чл. 287 от КТ е в сила от 2001г. На лицата работещи в детските заведения ще им бъдат ли изплатени тези суми със задна дата ( за периода 2001-2009г ) ?
Ще се ангажира ли някой компетентен от общината да отговори?

Кодекс на труда чл 287 гласи:
Периодични медицински прегледи
Чл. 287. (1) Всички работници и служители подлежат на задължителни периодични медицински прегледи. Честотата на тези прегледи съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и служителите се определя от министъра на здравеопазването.

(2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) Медицинските прегледи по ал. 1 са за сметка на работодателя.

(3) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., изм., бр. 48 от 2006 г.) Работодателят и длъжностните лица в предприятието са длъжни да опазват в тайна данните относно здравословното състояние на работниците и служителите и информацията от и за съответните медицински прегледи.
________________________________

НАРЕДБА № 15 ОТ 27 ЮНИ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ, ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ ТЪРГУВАТ С ХРАНИ, БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят здравните изисквания към лицата, работещи във:
1. детските заведения (детски ясли и детски градини) и специализираните заведения за отглеждане, пребиваване и възпитание на деца;
2. специализираните институции за възрастни;
3. водоснабдителните съоръжения и обекти - помпени и пречиствателни станции, резервоари, хлораторни, водопроводни мрежи (отнася се за лицата, които при ремонтни и аварийни дейности имат пряк контакт с питейната вода) и санитарно-охранителни зони на водоизточниците;
4. предприятията (обекти), които произвеждат и/или търгуват с храни;
5. бръснарските, фризьорските и козметичните салони.
(2) Здравните изисквания по ал. 1 включват извършване на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания.
(3) Здравните изисквания към лицата по ал. 1 са задължителни и при неспазването им лицата не се допускат на работа.
Чл. 2. (1) Извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания се регистрират в лична здравна книжка на лицето съгласно приложение № 1.
(2) Личните здравни книжки се съхраняват в обекта, в който лицето работи, и се представят за проверка при поискване от контролните органи.
(3) Провеждането на предварителните и периодичните медицински прегледи и изследвания и редовността на здравните книжки са задължение както на всеки постъпващ на работа в обектите по чл. 1, ал. 1, така и на съответния работодател.
.
.
Чл. 5. Периодичните медицински прегледи и изследвания включват:
1. веднъж годишно: преглед от ОПЛ на кожа, окосмени части на тялото и лигавици и преглед от дерматолог при съмнение за заразно заболяване - за всички лица, работещи в обектите по чл. 1, ал. 1;
2. веднъж годишно изследвания за чревни хелминти и протозои - за лицата, работещи в обектите по чл. 1, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4.
Big
 
Мнения: 98
Регистриран на: Пет Яну 30, 2009 11:48 am

Назад към … и ОПЛАКВАНИЯ

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта

cron